Individueel schaalbare oplossingen voor een zelf bepaald leven


Veiligheid definieert de kwaliteit van het leven

Er leven meer dan 3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar in Nederland.
En het worden door de demografische verandering steeds meer en meer.
Zij stellen prijs op mobiliteit, veiligheid en een zelfbepaald leven- in hun eigen huis en buiten de deur. Onder meer wordt daardoor de kwaliteit van het leven gedefinieerd. Familiestructuren en individuele beroepseisen zijn in een overgang. Zelden wonen alle generaties van een familie op dezelfde plaats.

Tussen zorg en overprotectie

Meer dan de helft van de familieleden in de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar maakt zich zorgen over het feit of zij zich voldoende om hun familieleden zorgen en hen hierin voldoende ondersteunt. Aan de andere kant vrezen zij de eventuele belasting en beperking indien familieleden bijvoorbeeld dagelijks een beroep op hulp zullen doen.

Verschillende fasen van het leven- verschillende behoeften

Iedereen weet: Verschillende fasen van het leven hangen samen met verschillende behoeften.
De behoefte aan veiligheid neemt met een toenemende leeftijd toe, vooral voor mensen die alleen wonen- ook met de bijgedachten: Wie helpt mij, ingeval dat er iets gebeurt?
Maar tegelijkertijd willen zij ook hun familieleden niet tot last zijn.
Anderzijds is het voor veel mensen niet zo makkelijk te herkennen, dat lichamelijke ongemakken en chronische ziekten het vermogen voor een autonome verzorging en mobiliteit beperken.

Intelligente oplossingen zijn in de trek

Om dit klassieke probleem op te lossen heeft men een eenvoudige en intelligente oplossing nodig.
Het doel is de alleen wonende oudere mensen, maximale veiligheid in combinatie met een hoge maat van individuele vrijheid en comfort te bieden, en hun familieleden een goed gevoel te geven, dat zij voor hun levensfase toereikend worden verzorgd.
Klassieke noodoproepsystemen lossen dit probleem maar ten dele op.

HELIA® zorg- en noodoproepsystemen dragen bij tot de oplossing van tegenstrijdige doelstellingen en volgen consequent de Care-gedacht. Zij bieden individueel schaalbare oplossingen voor een zelf bepaald leven op basis van de laatste sensortechnologie.